Back to All Events

Kommunal korruption - en sanning?

I den senaste utgåvan av Transparency Internationals (TI) index över korruption inom den offentliga sektorn tappar Sverige en placering och får färre poäng än under 2013. Enligt TI ökar medvetenheten om korruption i Sverige, men att intresset för att förebygga korruption är för lågt. Varför är det så? Under detta seminarium diskuteras exempel på korruption i den offentliga sektorn och hur man kan förebygga den.

Talare: 
Jonas Svensson, Auktoriserad revisor EY, ordförande FAR
Lars Korsell, Enhetschef Brå
Staffan Andersson, Docent Linnéuniversitetet
Helene Odenjung, Folkpartiets gruppledare och kommunalråd i Göteborg

Sammanfattning:

Hela presentationen: