Back to All Events

Blågult men inte blåögt - hur kan svenskt bistånd motverka korruption? (Partly in English)

Fattigdom och korruption går ofta hand i hand. Korruption drabbar de fattiga hårdast och är ett allvarligt hinder för utveckling. Vilken roll kan biståndet spela i länder med omfattande korruption? Vi tittar på exempel från Tunisien som är ett land som ligger långt ner på globala korruptionsindex men där många förbättringar har åstadkommits. Vad kan vi lära? Hur kan vi bli bättre?

Talare: 
Samir Annabi, President of the National Anti-Corruption Agency of Tunisia
Molly Lien, Senior Policy Specialist, Anti-Corruption, Sida
Annica Sohlström, Generalsekreterare, Forum Syd
Bo Rothstein, Professor, Göteborgs Universitet

Moderator:
Per Lagerström, ILAC


Sammanfattning:

Hela presentationen: