Back to All Events

Korruptionsrisker utanför Sverige

”Hur hanterar svenska företag och organisationer korruptionsrisker utanför Sveriges gränser? Hur kan svenska företag och organisationer vara med och minska korruptionen i utsatta länder? Och när borde man ge upp och åka hem? 
Vid seminariet får vi ta del av erfarenheter från svenska företag som agerar på en internationell marknad och från svenska organisationer som arbetar med att minska korruptionen. 


Talare:
Michaela Ahlberg, Chief Ethics och Compliance Officer TeliaSonera
Jonas Borglin, VD Näringslivets Internationella Råd
Johan Karlström, VD och Koncerncef Skanska

 

Sammanfattning:

 

Hela presentationen: