Back to All Events

Whistleblowersystem - varför och räcker det för att förebygga korruption?

Införande av whistleblower-system i offentlig sektor är på väg att ta fart. Olika lösningar finns redan i det offentliga och privata. Nya lagförslag pekar på vikten av effektiv tipshantering. Men vad kännetecknar ett bra whistleblower-system? Behövs de i det övergripande förebyggande arbetet?

Talare: 
Malin Sandquist,
 Chefsjurist, Systembolaget 
Pontus Selderman, Lead Counsel Ethics and Compliance, Stora Enso
Magnus Lindahl, Director, PwC Forensic Services
Charlotta Lindmark, Chefsjurist, Trafikverket
Germund Persson, Chefsjurist, Avd för juridik, Sveriges Kommuner och Landsting