Back to All Events

Avslutande paneldiskussion följt av mingel

Vi avslutar vår gemensamma dag i Almedalen med en diskussion där styrelserepresentanter från de tre huvudarrangörerna av tillsammans mot korruption deltar. Vi pratar om de positiva initativ som lyfts under dagen och hur vi på bästa sätt tar med oss all den inspiration vi fått i det arbete som väntar under året.

 Diskussionen leds av Peter Dahlen, VD, AmCham

Panelister är;
Gary Baker, Styrelseledamot, AmCham
Fredrik Wersäll, Styrelseordförande, IMM
Ulla Andrén, Styrelseordförande, TI Sverige