Back to All Events

Ny svensk lag om särskilt skydd för visselblåsare– vad innebär den för arbetsgivaren?

Karin Henriksson,  Partner WhistleB
Erik Skoglund, Partner och Nordenchef för FIDS (Fraud Investigation & Dispute Services) EY
Gunnar Bäckström, Group Compliance Officer NCC AB

§Vad innebär den nya lagen om stärkt visselblåsarskydd för arbetsgivaren? Viktigt att tänka på.
§Hur öka sannolikheten för att få in affärskritiska tips internt?
§Vad är viktigt för effektiv & korrekt ärendehantering inom organisationen?
§Vilka trender ser vi avseende visselblåsartjänster?

Nyttan med en visselblåsartjänst? Vad ger den?
Vi offentliggör resultatet av en enkätstudie om vilket resultat visselblåsartjänsten ger i organisationer som har en visselblåsartjänst på plats. Studien utförs i juni 2016.  

Karin Henriksson är partner på WhistleB, Whistleblowing Centre. Karin har 10 års erfarenhet med arbete inom hållbarhet och affärsetik. Innan dess arbetade hon inom EUs institutioner i Bryssel. WhistleB är en svensk tjänsteleverantör för visselblåsartjänster, och vi arbetar i dag på över 80 marknader, och tjänsten används av såväl offentliga som privata verksamheter.

Erik Skoglund är partner på EY och Nordenchef för FIDS (Fraud Investigation & Dispute Services) som är EYs avdelning som hjälper klienter att förebygga och utreda ekonomiska oegentligheter. Erik har mer än 25 års erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer i frågor som rör interna kontroller, intern/extern revision samt andra ekonomiska frågor.