Back to All Events

Compliance measured by American standards

USA införde en antikorruptionslagstiftning "med bett" redan 1977 och många svenska företag känner dagligen av de amerikanska myndigheternas kraftfulla agerande. Hur kan amerikanska myndigheter anse sig ha rätt att bestraffa utländska företag och finns det anledning för svenska företag att vara oroliga? Passet ger förutom en kort översikt av det amerikanska regelverket, en genomgång av hur amerikanska företag i praktiken arbetar med korruptionsfrågor på ett globalt och svenskt plan.

Leif Frykman, grundare av LegalWorks Nordic och tidigare VP Legal  Sun Microsystems Inc. och VP Legal VMware Inc.
Leif Frykman har arbetat för amerikanska IT-bolag i mer än tjugo år, varav 15 år i regionala och globala chefspositioner i England och USA med ansvaret för juridiken ett fyrtiotal länder och över 100+ bolagsjurister. Förutom kärnverksamhetens rättsliga frågor så har Leif också stor praktisk erfarenhet av strategiskt såväl som taktiskt anti-korruptionsarbete på global såväl som regionalnivå. 

Ebba Waltré, Legal Director Nordics, CSC
Ebba Waltre arbetar som chefsjurist i det amerikanska It-bolagets CSCs nordiska region och har över 15 års erfarenhet som bolagsjurist i multinationella, främst amerikanska, bolag. CSC Legal Nordics består av åtta mycket kvalificerade jurister i Sverige, Danmark och Norge som dagligen tillser att både lokala och amerikanska regler avseende ethics and compliance upprätthålls.
  
Peter Utterström, Advokat
Peter Utterström har mer än trettio års erfarenhet som rådgivare till svenska och internationella företag inom ett flertal branscher, och med särskild kompetens inom internationella korruptionsfrågor och internationell skatterätt. Peter har också en mångsidig erfarenhet av juridisk verksamhet och hur juridiska tjänster bäst levereras – såväl genom erfarenheter som advokat och som intern bolagsjurist.