Back to All Events

Korruption, anbudskarteller och uteslutning från offentliga kontrakt

Talare
Hanna Witt, avdelningschef Konkurrensverket    (inleder)
Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd  SKL Kommentus
Alf Johansson, Riksenheten mot korruption
Christel Åkerman, Vice VD Skanska Koncern
 
Moderator
Ola Billger, kommunikationschef Konkurrensverket