Back to All Events

Kultur och struktur - att svara upp till löften om etiska standards

Att förebygga korruption kräver engagemang - men är det att utifrån sett sätta en formell anti-korruptionsstruktur på plats eller en fråga om att långsiktigt bygga en i grunden sund, stabil och konkurrenskraftig affärskultur? Är införandet av en anti-korruptionsstandard tillräckligt eller vad krävs för att säkerställa att en verksamhet i alla lägen lever upp till löften om värdegrunder och etiska standards? 

Talare:
Veronica Rörsgård, Vice VD och Personaldirektör, Skanska,
Pontus Selderman, Lead Counsel, Ethics and Compliance, Stora Enso,
Håkan Sundström, Head of Governance, Sandvik. SIS-arbetsgrupp - ISO 37001 “Anti-bribery management systems”.

Moderator: 
Magnus Lindahl, Director, PwC Forensic Services.