Back to All Events

Teknik mot korruption

Verksamheter brottas dagligen med felaktiga utbetalningar och fusk. Riskerna är ofta svåra att identifiera i tid. Bedrägerier och ekonomiska brott leder till ekonomiska förluster, orsakar betydande driftskostnader, urholkar medborgarnas förtroende och dränerar potentialen för innovation i verksamheten. Därför behövs en ny helhetssyn inte bara för att hantera, men också proaktivt förutse och svara på hot av detta slag. Genom tekniska lösningar som gör det möjligt att granska transaktioner och tillämpa social nätverksanalys, men också förebyggande analys, kan vi lösa problemen. Vi inbjuder till ett samtal om hur verksamheter ska kunna ta del av de möjligheter som tekniken faktiskt medger.

Sturt Ison: 
Sturt Ison is the technical side of IBM's public safety, counter fraud and intelligence capability across the Nordics. With 29 years of experience including five with IBM i2, he provides solutions and guidance to help optimise, develop and expand investigative analytic techniques and counter fraud strategies to government organisations, banks and insurers. 

When not discussing social network analysis, he can be found in the Finnish nature going by foot, skis or kayak. Find him on LinkedIn, twitter or sturt.ison@fi.ibm.com.

Maria Fürst: 
Maria Fürst has been working at IBM for a little more than three years, connecting clients with intelligence and public safety capabilities. Prior to joining IBM she has been working with business development since 2002 - in an international setting and in three different industries. Maria is a Swedish citizen but has spent more than 15 years abroad in the Netherlands, Germany and the Unites States. Maria currently lives in Malmö but spends most of her working time in Stockholm.