Back to All Events

Aktiebolaget - bästa verktyget för ekonomisk brottslighet?

Det var på hösten 2010 som revisionsplikten togs bort för 250 000 småföretag. Nu funderar riksdagen på att ytterligare lätta på reglerna. Vi visar på baksidan: Minst fem procent av alla aktiebolag som startas har ekonomisk brottslighet och korruption som syfte.

Att göra det lättare att bilda och driva aktiebolag är ett effektivt sätt att stimulera företagande. Sedan revisionsplikten för de allra minsta bolagen avskaffades 2010 har antalet aktiebolag som startas varje år ökat med ca. 40 procent.

Men förenklingarna har tyvärr inneburit att aktiebolaget blivit ett bra, kanske det bästa, verktyget för ekonomisk brottlighet. Av de aktiebolag som registrerades 2016 räknar Ekobrottsmyndigheten med att minst 2 400 utnyttjas för ekonomisk brottslighet.

I januari 2017 beslutade riksdagen att uppdra åt regeringen att överväga om ännu fler aktiebolag kan undantas från revisionsplikten.

Det är självklart att tillväxt ska stimuleras genom att göra det lättare att bilda och driva företag. Men kan vi göra det utan att bolagsformen utnyttjas som verktyg för brottslingar? Vi ger exempel på hur aktiebolag används för dunkla syften. Och vi presenterar några skarpa förslag på vad man kan göra åt det.

Paneldeltagare:
Eva Håkansson
, GD Ekobrottsmyndigheten
Dan Brännström, Generalsekreterare FAR