Back to All Events

Mutor vid internationella affärer; Vad innebär ett robust förebyggande arbete?

Kraven ökar på svenska företag att förebygga, upptäcka och reagera mot mutor. Många företag som har internationella affärer omfattas även av andra länders lagstiftning på området. I synnerhet har bolagen ett ansvar för samarbetspartners och agenters agerande.

Under KPMG:s seminarium kommer några av Sveriges främsta experter i ämnet att guida er igenom de centrala delarna av ett robust antikorruptionsarbete.

Paneldeltagare:
Biörn Riese, Jurie advokatbyrå, kommer bland annat att berätta om sina erfarenheter av att företräda företag som har misstänkts för att ha betalat mutor. Biörn kommer också att berätta om vilka förebyggande åtgärder som behöver vidtas för tillfredsställa kraven från bl.a. amerikanska och brittiska myndigheter.
Jasmin Draszka-Ali, advokatfirman Vinge, kommer att gå igenom grunderna i en effektiv Due Diligence av agenter och samarbetspartners.
Jörgen Hansén, Group Compliance Officer, Sweco, kommer att berätta om hur Sweco har tagit sig an utmaningen att göra affärer i miljöer med omfattande korruptionsproblem.
Marcus Ihre, Standardiseringschef Miljö och hållbar utveckling, SIS, kommer att ge oss en inblick i den nya ISO-standarden Ledningssystem mot mutor och hur den kan användas för att formalisera en organisations antikorruptionsarbete.

Moderator:
Mia Falk, KPMG Forensic