Back to All Events

Praktiska verktyg för att motverka korruption i kommuner, landsting och regioner

Hur kan korruption förebyggas, upptäckas och hanteras på lokal och regional nivå? Vilka byggstenar krävs för en effektiv korruptionsbekämpning? Ta del av hur en kommun har angripit korruptionsfrågan. Under seminariet presenteras också SKLs verktygslåda i korruptionsbekämpning.

Paneldeltagare:
Ann Sofi Agnevik, Förbundsjurist SKL
Cecilia Berglin, Handläggare SKL
Maria Vikingsson, Kommunaldirektör Sotenäs kommun
Erika Hassellöv, Personalchef Sotenäs kommun