Back to All Events

Styrelsens kunskap och ansvar för korruptionsfrågor och affärsetik – och ägarnas förväntningar

Hur är styrelsens ansvar och kunskap samt ägarnas förväntningar avseende frågor som rör korruption, affärsetik och andra ekonomiska oegentligheter, främst i det förebyggande arbetet, men även efter det att bolaget drabbats av korruption?

Paneldeltagare:
Hans Biörck, Ordförande Skanska, ledamot Trelleborg och Bure
Meg Tivéus, Styrelseproffs
Ossian Ekdahl, Ägaransvarig AP1
Erik Skoglund, EY Fraud Investigation & Dispute Services

Moderator:
Emma Ihre, Mannheimer Swartling