Back to All Events

Tonen på toppen – en fråga om etik eller regelefterlevnad?

Vad krävs av en verksamhetsledning för att förebygga mutor och korruption? Handlar det om att upprätta regelverk och följa lagar och myndighetskrav eller att i grunden bygga en etiskt hållbar verksamhetskultur?

I seminariet diskuteras också vilka krafter det är i en verksamhet som driver risker för mutor och korruption och om en ledning själv kan utgöra en riskfaktor i styrningen av en verksamhet? Vilka krav kan ställas på en ledning att faktiskt förstå var riskerna finns, drivkrafterna bakom, konsekvenserna av sitt eget agerande och var det brister i kontrollerna av riskerna? Vad krävs för att motverka osunda krafter och felaktiga incitament?

Paneldeltagare:
Inga-Britt Ahlenius, Tidigare undergeneralsekreterare och chef för FNs interngranskning. Tidigare chef för Riksrevisionsverket. Ledamot av den expertgrupp i EU som granskade misstankar om korruption och vars rapport tvingade kommissionen att avgå.
Lars Björklund, senior partner, Granit Management. Har skrivit en bok om vilket ledarskap som behövs för att stoppa korruption (hösten 2017). Tidigare Vice President Ethics, Skanska koncernen.
Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso. Ingår i Stora Ensos koncernledning och har en tjugoårig karriär inom bolaget i olika chefsbefattningar.

Moderator:
Magnus Lindahl
, Director, PwC Forensic Services