Back to All Events

Tillsammans mot korruption inom bygg- och fastighetssektorn

Ett gemensamt sätt att se på hur samverkan mellan leverantörer och beställare ska gå till är en grund för ett sunt affärsklimat och för att agera tillsammans mot korruption. Detta har branschorganisationer, privata bolag inom bygg- och fastighetssektorn samt offentliga beställare tagit fasta på.

Bygg- och fastighetssektorn omfattar en stor del av den offentliga marknaden. Företrädare för branschorganisationer, privata bolag inom bygg- och fastighetssektorn samt offentliga beställare typ kommuner och landsting har noterat ett behov av att förbättra det förebyggande arbetet när det handlar om etiska frågor. Demokrati, rättvisa och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet och medborgarnas förtroende för det offentliga fordrar att de som verkar i denna inte låter sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i arbetet. Ett gemensamt sätt att se på hur samverkan mellan leverantörer och beställare ska gå till är en grund för ett sunt affärsklimat och för att förebygga mutor och korruption. Det skapar en ram inom vilken berörda aktörer kan agera och mötas utan att riskera att överträda lagar eller hamna i situationer där osäkerhet om vad som är tillåtet uppstår. Den 9 dec. 2015 lanserades Överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK).

 

Paneldeltagare:
Gunnar Bäckström
, Group Compliance Officer, NCC AB
Kerstin Göransson, VD, Akademiska hus
Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna
Leif Walterum, Kommunalråd, Skövde kommun (C)
Mats Åkerlind, VD, tf, Sveriges Byggindustrier
Alf Johansson, Åklagare, Riksenheten mot korruption

Moderator:
Natali Phalén, Generalsekreterare, Institutet Mot Mutor