Back to All Events

Visst förekommer mutor i Sverige – risker i samband med offentlig upphandling

Vi tittar på hur det kan se ut när leverantörer samordnar sig för att hålla uppe priserna i en upphandling, fördelar kontrakt mellan sig på olagligt vis eller betalar för att få ut information om lägsta priser. Kan sådana upplägg upptäckas? Kan de undvikas? Hur ska det i så fall gå till?

Paneldeltagare:
Karin Lunning, tf. generaldirektör, Konkurrensverket
Alf Johansson, chefsåklagare, Riksenheten mot korruption
Martin Kruse, Upphandlingschef Arbetsförmedlingen och styrelseledamot i SOI

Moderator:
Hanna Witt
, avdelningschef, Konkurrensverket