Back to All Events

Hur arbetar regeringen mot korruption?

Även om länge efterfrågade åtgärder för att förebygga risker för korruption nu har initierats, bland annat genom regeringens uppdrag till Statskontoret och ett förstärkt lagskydd för visselblåsare, så efterfrågas fortfarande såväl skärpt mutbrottslagstiftning som ett helhetsgrepp mot korruption – i form av en nationell handlingsplan. Sveriges tapp i internationella korruptionsmätningar pekar på ett minskat förtroende för den offentliga sektorn. En nationell handlingsplan skulle visa på att regeringen tar korruptionsriskerna på allvar.

Resultatet från TI Sveriges enkätundersökning till samtliga riksdagspartier tyder på att partierna inte prioriterar antikorruption. Under morgonen den 5 juli ställs partierna mot väggen vad gäller det låga intresset. Civilministern kommentar resultatet från diskussionen och ger sin syn på vilka åtgärder som behövs för att förebygga korruption.

 

Medverkande:

     Ardalan Shekarabi, civilminister, (S)

Moderator:

     Klas Eklund, Senior Economist, Mannheimer Swartling