Back to All Events

Etiska dilemman på komplexa marknader – vad kan uppstå och hur ska man agera?

I en global värld med ökat fokus på etik och regelefterlevnad ställs höga krav inte bara på ett företags agerande i Sverige utan också internationellt. Det krävs inte en längre resa från Sverige för att möta marknader där korruptionen är omfattande, och det finns inga indikationer på att korruptionsutmaningarna kommer att bli färre. Det är därför inte konstigt att det är just i den internationella verksamheten och i de gränsöverskridande affärerna som de största utmaningarna ligger. Det ställs därtill allt högre krav på företag att agera inte bara lagligt, utan också ansvarsfullt och hållbart. Enbart misstanken om en korruptionsskandal eller en etiskt tveksam affär kan leda till förtroendeskador.

De mångfacetterade situationer som kan uppstå är dock inte alltid svarta eller vita, och flera olika dilemman kan uppstå. Med avstamp i faktiska situationer och erfarenheter diskuteras under seminariet hur olika utmaningar kan hanteras, och vilka konsekvenser som kan uppstå.

 

Medverkande:

     Hans Biörck, ordförande, Skanska

     Maria Håkansson, vd, Swedfund

     Per Lyrvall, sverigechef, Stora Enso

     Fredrik Svensson, partner, Mannheimer Swartling

Samtalsledare:

     Emma Ihre, hållbarhetschef, Mannheimer Swartling