Back to All Events

Är jag korrupt? Dilemmadiskussioner på scen

För tilltron till det offentliga är det en förutsättning att offentlig verksamhet bedrivs sakligt och opartiskt. Förekomst av korruption i alla dess former, däribland mutor, vänskapskorruption, jäv och favoriseringar, rubbar förtroendet och riskerar i förlängningen att påverka legitimiteten för demokratin. Verkligheten är dock skiftande och i realiteten förekommer flera situationer som kan ställa frågan om gränsen mellan det lämpliga respektive olämpliga – eller till och med korrupta – på sin spets. Under seminariet diskuteras ett antal dilemman som kan uppstå samt hur dessa kan hanteras.

 

Medverkande:

     Leif Walterum, fd. kommunalråd, Skövde kommun

     Lena Johansson, generalsekreterare, ICC Sweden

     Maria Vikingsson, kommundirektör, Sotenäs kommun

     Magnus Johansson, bitr. enhetschef avd. för upphandlingstillsyn, Konkurrensverket

Moderator:

     Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet Mot Mutor