Back to All Events

Vad gör de politiska partierna för att bekämpa korruption?

TI Sverige har genom en enkät till samtliga riksdagspartier kartlagt deras inställning till olika korruptionsrelaterade frågor. Partierna har fått svara på om de anser att reglerna för partifinansiering ska skärpas så de överensstämmer med Europarådets rekommendationer. De har också fått ge sin syn på vad som kan göras för att minska riskerna för korruption i offentlig upphandling, hur de ser på behovet av en professionell och oberoende revision i kommunerna, om lagstiftningen bör skärpas och vad partierna vill göra för att minska alla former av korruption i Sverige.

Svaren antyder att korruptionsbekämpning inte har hög prioritet i något parti. Frågan måste komma högre upp på den politiska dagordningen. Klas Eklund kommer att ställa representanter för de politiska partierna till svars om korruptionsfrågorna.

 

Medverkande:

     Anders Edholm, vice partisekreterare (M)

     Carl Schlyter, riksdagsledamot (MP) 

     Helene Odenjung, 1:a vice ordförande samt kommunalråd i Göteborg (L)

     Mathias Tegnér, riksdagsledamot (S)

     Patrick Reslow, ledamot i justitieutskottet (SD)

     Per-Ingvar Johnsson, talesperson i konstitutionella frågor (C)

     Peter Kullgren, valledare och bitr. partisekreterare (KD)

Moderator:

     Klas Eklund, Senior Economist, Mannheimer Swartling