Jul
4
3:00 PM15:00

Blir jag korrupt i Almedalen?

Almedalen är en unik mötesplats för politiker, företagare och medborgare. Men vilka riskzoner finns för att möten och sammankomster faktiskt gränsar till korruption istället för demokratiskt meningsutbyte?

Medverkande:
Céline Giertta, styrelseledamot, Transparency International Sverige
Charlie Stjernberg, seniorkonsult, Prime
Mikael Törnwall, journalist, Svenska Dagbladet

Moderator: Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet Mot Mutor

View Event →
Jul
4
2:00 PM14:00

På andra sidan krisen

Vad händer i en organisation under en korruptionsskandal? Vilka lärdomar har en organisation som har gått igenom en sådan skandal att dela med sig av?

Medverkande: Salomon Bekele, Senior Advisor, CEO Office, Telia

Moderator: Brita-Lena Ekström, styrelseledamot, Transparency International Sverige

View Event →
Jul
4
1:40 PM13:40

Vad gör regeringen för att förebygga korruption i utrikeshandeln?

Korruptionen världen över är utbredd och visar inga tecken på att minska. Detta skapar en svårnavigerad verklighet för svenskt näringsliv i internationella situationer. Sverige, med upplevd låg grad av korruption kan inte luta sig tillbaka utan behöver också vara goda förebilder med effektiva åtgärder mot oegentligheter av svenska företag på den internationella marknaden och med högt ställda krav på motparter. Hur prioriterar regeringen dessa frågor? Statssekreterare Niklas Johansson utfrågas.

Medverkande: Niklas Johansson, statssekreterare hos utrikeshandelsminister Ann Linde, Utrikesdepartementet

Moderator: Ulrik Åshuvud, styrelseordförande, Transparency International Sverige

View Event →
Jul
4
12:45 PM12:45

Etisk arbetsplats eller löneökning - vad väljer du?

Etik på arbetsplatsen är hårdvaluta för att attrahera de bästa talangerna. Men vad är egentligen en etisk arbetsplats? Och hur skapar man en sådan?

Medverkande:
Benjamin Malinowsky, representant, Fler Unga
Maria Vikingsson, kommundirektör, Sotenäs kommun
Nina Tateladze, representant, Fler Unga

Moderator: Maria Rautpalo, biträdande förhandlingschef på Juseks privata förhandlingsavdelning, Jusek

View Event →
Jul
4
11:10 AM11:10

Storägares ansvar och möjligheter att hålla korruptionen borta

Kraven på etiskt agerande av företag ökar. Men hur etiska är egentligen svenska bolag? Och hur kan ägare påverka?

Medverkande:
Staffan Hansén, vd, SPP Pension & Försäkring AB
Viveka Hirdberg-Ryrberg, kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet, Investor

Moderator: Brita-Lena Ekström, styrelseledamot, Transparency International Sverige

View Event →
Jul
4
10:30 AM10:30

Ny uppgiftsskyldighet till Skatteverket - hur påverkas tilliten till samhället?

Skatteverket har ett unikt förtroende bland företagare. Nu föreslås en ny uppgiftsskyldighet till Skatteverket för skattearrangemang som ger skattefördelar. Är detta ett förslag som bidrar till ökad transparens och minskad skatteflykt? Hur påverkas tilliten till samhälle och skattemyndighet?

Medverkande:
Hans Peter Larsson, skatteansvarig, FAR
Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet Mot Mutor
Patrick Krassén, skattepolitisk expert, Företagarna
Peter Lindstrand, Tax partner PwC & ordförande Institutet Skatter och Rättssäkerhet
Sofia Blidstein-Hagberg, expert finansiell rapportering, Svenskt Näringsliv
Tomas Algotsson, enhetschef & sakkunnig, Skatteverket
Ulrika Hansson, skattejurist, Svenska Bankföreningen

Moderator: Carl Göransson, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare

View Event →
Jul
4
9:00 AM09:00

Det glömda målet i hållbarhetsagendan

Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Men vad händer när den viktigaste hållbarhetsfrågan – ingen korruption – hamnat i skymundan? Är det ens möjligt att nå hållbarhetsmålen utan en värld fri från korruption?

Medverkande:
Cecilia Berglin, handläggare Ekonomi och styrning, SKL
Erik Skoglund, Partner Nordenansvarig Forensic & Integrity Services, EY
Karin Apelman, generalsekreterare och vd, FAR
Magnus Lindahl, Director, PwC Forensic Services
Malin Parkler, Chair, American Chamber of Commerce in Sweden
Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet Mot Mutor
Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
Ulrik Åshuvud, styrelseordförande, Transparency International Sverige

Moderator: Brita-Lena Ekström, styrelseledamot, Transparency International Sverige

View Event →