Back to All Events

Det glömda målet i hållbarhetsagendan

Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Men vad händer när den viktigaste hållbarhetsfrågan – ingen korruption – hamnat i skymundan? Är det ens möjligt att nå hållbarhetsmålen utan en värld fri från korruption?

Medverkande:
Cecilia Berglin, handläggare Ekonomi och styrning, SKL
Erik Skoglund, Partner Nordenansvarig Forensic & Integrity Services, EY
Karin Apelman, generalsekreterare och vd, FAR
Magnus Lindahl, Director, PwC Forensic Services
Malin Parkler, Chair, American Chamber of Commerce in Sweden
Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet Mot Mutor
Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
Ulrik Åshuvud, styrelseordförande, Transparency International Sverige

Moderator: Brita-Lena Ekström, styrelseledamot, Transparency International Sverige