Back to All Events

Ny uppgiftsskyldighet till Skatteverket - hur påverkas tilliten till samhället?

Skatteverket har ett unikt förtroende bland företagare. Nu föreslås en ny uppgiftsskyldighet till Skatteverket för skattearrangemang som ger skattefördelar. Är detta ett förslag som bidrar till ökad transparens och minskad skatteflykt? Hur påverkas tilliten till samhälle och skattemyndighet?

Medverkande:
Hans Peter Larsson, skatteansvarig, FAR
Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet Mot Mutor
Patrick Krassén, skattepolitisk expert, Företagarna
Peter Lindstrand, Tax partner PwC & ordförande Institutet Skatter och Rättssäkerhet
Sofia Blidstein-Hagberg, expert finansiell rapportering, Svenskt Näringsliv
Tomas Algotsson, enhetschef & sakkunnig, Skatteverket
Ulrika Hansson, skattejurist, Svenska Bankföreningen

Moderator: Carl Göransson, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare