Back to All Events

Vad gör regeringen för att förebygga korruption i utrikeshandeln?

Korruptionen världen över är utbredd och visar inga tecken på att minska. Detta skapar en svårnavigerad verklighet för svenskt näringsliv i internationella situationer. Sverige, med upplevd låg grad av korruption kan inte luta sig tillbaka utan behöver också vara goda förebilder med effektiva åtgärder mot oegentligheter av svenska företag på den internationella marknaden och med högt ställda krav på motparter. Hur prioriterar regeringen dessa frågor? Statssekreterare Niklas Johansson utfrågas.

Medverkande: Niklas Johansson, statssekreterare hos utrikeshandelsminister Ann Linde, Utrikesdepartementet

Moderator: Ulrik Åshuvud, styrelseordförande, Transparency International Sverige