902179.jpeg

24 november | 09.00 - senast 11.00 | Brunnsgatan 2, Stockholm

Det är nu dags att börja förberedelserna för 2018 års antikorruptionsdag i Almedalen! Vi välkomnar därför företag och organisationer som är intresserade av att arrangera seminarier och aktiviteter under denna dag till ett uppstartsmöte.

Även i ett land som Sverige som är relativt förskonat från korruption, tenderar korruptionsproblematiken att växa och bli mer komplex. Förståelsen för riskerna med korruption måste öka. Vi som inom ramen för TMK nu drar igång förberedelserna för Almedalen 2018 vill gärna se att vi kan nå ut till fler än de som redan känner till problemen. Vi hoppas att kunna bredda frågeställningarna och förnya formerna för seminarier/paneler/utfrågningar och därmed attrahera en större publik.

Denna inbjudan riktas dels till alla företag/organisationer/myndigheter m.fl. som varit arrangörer av seminarier under de tre år som vi ordnat antikorruptionsdagar i Almedalen, dels till övriga intresserade seminariearrangörer. Vi ser gärna att arrangörskretsen vidgas, i syfte få korruptionsfrågor belysta från fler vinklar.