- och hur den kan hanteras

16 NOVEMBER     |    07.45-09.45    |     BRUNNSGATAN 2, STOCKHOLM

Inget annat land i Europa har så många överprövningar av upphandlingar som Sverige. Vad kan det bero på? Kan misstanke om korruption vara en grund? Och vad kan vi i så fall vidta för åtgärder?

Under seminariet diskuteras korruptionsriskerna i ofentlig upphandling ur fera olika perspektiv tillsammans med konkreta tips kring hur såväl  upphandlande myndigheter som företag kan arbeta för att minimera  riskerna. Även tankar om framtida bestämmelser på upphandlings- området presenteras.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Transparency International Sverige, Institutet mot Mutor och AmCham Sweden inom ramen för  Tillsammans mot Korruption - ett initiativ för att dela de goda exemplen och stötta i arbetet mot korruption.

AGENDA

07.45 - Frukost serveras
08.00 - Tillsammans mot Korruption hälsar välkomna
08.15 - Andrea Sundstrand, Stockholms Universitet, moderator
             Presentationer av:
             Ulrika Sjöholm, affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten
             Charlotta Lindmark, chefsjurist, Trafikverket
             Anna Ulfsdotter Forssell, Advokatfirman Delphi, om
             Utredningen om vissa förenklande upphandlingsregler
09.15 - Frågestund
09.45 - Seminariet avslutas