Kritiskt etiskt tänkande i all högre utbildning
–Tillgång, behov & åtgärder

Välkommen till ett heldagsseminarium om behovet av kritiskt etiskt tänkande. Hur ska kritiskt etiskt tänkande bli en naturlig del av den högre utbildningen? Vad ska läras ut och av vem?

Datum
2016-10-19

Tid
09.00 - 17.00

Plats
Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien

Adress
Lilla Frescativägen 4A, Stockholm
Vägbeskrivning

Avgift
rrangemanget är kostnadsfritt, öppet för allmänheten men föranmälan krävs. (Anmälningsformulär längst ner på sidan). Vänligen observera att anmälan är bindande.

Föreläsare

 • Arne Jarrick
 • Barbro Westerholm
 • Bengt Gerdin
 • Björn von Sydow
 • Bo Rothstein
 • Christian Munthe
 • Dan Brännström
 • Ebba Valtre

 

 • Erik Wennerström
 • Eva Nordmark
 • Göran Arrius
 • Helena Sundén
 • Helene Hellmark Knutsson
 • Helene Lööw
 • Karl-Petter Thorwaldsson
 • Kate Bullen (UK)
 • Leif Östling

 

 • Lena Marcusson
 • Lennart Levi
 • Lennart Wittberg
 • Nina Rehnqvist
 • Per Lyrvall
 • Peter Kinderman (UK)
 • Robert Cloarec
 • Tomas Brytting

Kurser i etik finns vid nästan alla institutioner för högre utbildning men de är ofta teoretiskt inriktade och sällan obligatoriska. Etisk kompetens är inte allmänt efterfrågad av offentliga och privata arbetsgivare, och är bl.a. därför nedprioriterad i undervisningen. Hur ska kritiskt etiskt tänkande bli en naturlig del av den högre utbildningen? Vad ska läras ut och av vem? Välkommen till ett heldagsseminarium om behovet av kritiskt etiskt tänkande med fokus på tillgång, behov och åtgärder.

Seminariet arrangeras med ekonomiskt stöd från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte.

Sista anm: 2016-10-12 12:00

Program (PDF)