Back to All Events

Korruption? Vi har väl inget problem i Sverige, eller?

Sverige placerar sig ur ett internationellt perspektiv regelmässigt i toppen vid mätningar av personers uppfattning om utbredningen av korruption i landet. Men innebär detta att vi därmed inte behöver bry oss om korruption. Under seminariet diskuteras denna fråga ur ett antal olika perspektiv. Statistiskt sett anmäls ett hundratal mutbrott per år, varav de flesta rör relativt jordnära situationer. Samtidigt rapporterar media om flera korruptionshärvor och från forskarhåll har framförts att korruptionen i Sverige är mer utbredd än vad man har trott. Vilken bild stämmer och varför måste vi bry oss om korruption i Sverige? Under seminariet belyser paneldeltagarna korruption ur ett svenskt och internationellt perspektiv, svensk lagstiftning på området och om den är tillräcklig samt drar paralleller mellan svenskt och amerikanskt förhållningssätt till frågan om korruption.

Paneldeltagare:
Fredrik Wersäll
, Hovrättspresident, Svea hovrätt och ordförande IMM
Birgitta Nygren, Vice ordf. Transparency International Sverige, f.d. Antikorruptions ambassador, UD
Gary Baker, Vice ordf. AmCham

Moderator:
Natali Phalén, Generalsekreterare IMM