Back to All Events

Mot korruption för hållbar handel

För företag har det blivit allt viktigare att arbeta på ett ansvarsfullt sätt, inte minst då produktion sker i allt mer komplexa globala värdekedjor, samtidigt som informationssamhället gör att bara ryktet om oegentligheter kan spridas blixtsnabbt över världen. 

Att väsentligt minska alla former av korruption och mutor är ett delmål (16.5) i Agenda 2030 men också en förutsättning för att nå de globala målen. Endast i en korruptionsfri miljö kan konkurrensen fungera som den ska. Seminariet kommer att diskutera hur företagens öppenhet, ansvarstagande och integritet bidrar till arbetet mot korruption och hur det skapar synergieffekter som bidrar till Agenda 2030, t.ex. innovationer och välstånd.

 

Medverkande:

     Ylva Skoogh, inledningstalare, Transparency International Sverige

     Ursula Hohlneicher, AstraZeneca

     Michaela Ahlberg, GreyZone

Moderator:

     Lena Johansson, generalsekreterare, ICC Sweden