Back to All Events

Blockkedjan och AI – ökad transparens eller nya gömställen?

Redan i dag används ny teknik i kampen mot korruption. Men med blockkedjor och artificiell intelligens (AI) tror vi att tekniken kommer få ännu större genomslag inom både näringsliv och myndigheter. När transparensen och tillförlitligheten ökar förväntas det påverka effektiviteten och förtroendet positivt.

Blockkedjetekniken kan användas inom en lång rad områden. Exempelvis kan ID-problematik hanteras och fysisk spårbarhet säkerställas. Inom redovisning och revision liksom skattekontroll förutses stor användning. Blockkedjor och annan ny teknik kommer också kunna användas vid bekämpning av korruption - dels internt i företag och organisationer, dels av myndigheter. Här finns stort utrymme för nya och innovativa grepp.

Men är den nya tekniken bara av godo? Den som vill gömma information får kanske ännu större möjligheter att göra det? Det finns alltså två sidor av myntet.

 

Medverkande:

     Conny Svensson, Head of Digital Transformation, CGI Sverige

     Ester Sundström, rådgivare inom riskhantering, Deloitte

     Göran Sundin, utvecklingsstrateg, Skatteverket

     Robert Engstedt, kammaråklagare, Riksenheten mot korruption

Moderator:

     Anna Felländer