Back to All Events

Hur kan man effektivisera antikorruptionsarbetet i samhällsbyggnadsbranschen?

I samhällsbyggnadsbranschen finns många särdrag som leder till att riskerna för korruption är relativt stora. Svängningar i byggaktivitet över tid leder till svårigheter att vid varje tidpunkt ha tillräcklig med arbetskraft. Andra särdrag är att branschen omsätter stora pengar, involverar många parter och att kedjorna av underleverantörer ofta är långa. Försök har gjorts att höja den etiska standarden bland annat genom en överenskommelse mellan olika parter i den offentligt finansierade bygg- och fastighetsbranschen.

I det här seminariet kommer vi söka identifiera drivkrafterna bakom förekomsten av korruption i branschen och vad de olika parterna i den offentligt finansierade delen av branschen kan och bör göra för att minska riskerna för korruption.

 

Medverkande:

     Carin Stoeckmann, vice ordförande, Sveriges Byggindustrier

     Charlotta Lindmark, chefsjurist, Trafikverket

     Karin Malmgren, chefsjurist, Peab AB

Moderator:

     Magnus Lindahl, Director, PwC Forensic Services